Satış sözleşmesi

Bkz:
Gizlilik Politikası
Teslimat Koşulları
İptal ve İade Koşulları

Alka Yayınevi resmî internet sitesinden alışveriş yapan tüm okurlarımız işlemlerini yaptıkları anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Alka Yayınevi ile müşteri arasındaki sanal ortamda satış sözleşmesidir.

1. MADDE

İşbu sözleşmenin konusu satıcının, alıcıya satısını yaptığı aşamada nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimiyle ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

2. MADDE

Satıcı Bilgileri: Alka Yayınevi | Hızırbey VD

3. MADDE

Alıcı Bilgileri: Tüm alıcılar Alka Yayınevi’nin e-ticaret mağazası alkayayinevi.com’a üye olan veya alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır)

4. MADDE

Sözleşme Konusu ve Ürün Bilgileri: Mal/ürün veya hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli sitede belirtildiği gibi olup bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

5. MADDE: GENEL HÜKÜMLER

5.1. alıcı, 4. maddede belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecekse teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4. Satıcı sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekliyle ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce hâksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi hâlinde, alıcı kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş ürünü 3 iş günü içinde satıcıya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi hâlinde, Satıcı 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

5.8. Alıcı ve/veya alıcının teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler satıcıya, alıcı tarafından ürünün teslim alındığı gün veya ertesi gün yazılı-sözlü olarak bildirilmelidir.

5.9. İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik/alışveriş yapıldıktan) sonra geçerlilik kazanır.

6. MADDE: CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminin yapıldığı gün veya ertesi gün iptal talebini sebebiyle birlikte açıkça alıcıya bildirmelidir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde satıcıya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması hâlinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin alıcının kredi kartı hesabına iade edilmesi için satıcı ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli alıcıya aittir.

7. MADDE: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile alıcının veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

8. MADDE

Alıcı sipariş oluşturduğu andan itibaren kendisine e-posta, sesli arama veya SMS ile geri dönüş yapılabileceğini bilerek belirtmiş olduğu numara ve e-posta adresini kontrol etmek durumundadır.

9. MADDE

Tedarik ve üretim süreci, gönderim sürecini doğrudan etkilemektedir. 

10. MADDE

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran hâller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti ve benzeri hâllerde) olarak kabul edilecektir.

Mücbir sebeple sözleşme konusu ürünün/ürünlerin süresi içinde teslim edilememesi hâlinde durumu Alka Yayınevi 7 (yedi) iş günü içinde bildirecek, bu takdirde siparişin iptal edilmesi, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. Siparişin iptal edilmesi hâlinde ödenen tutar 14 (on dört) gün içinde Alka Yayınevi tarafından iade edilecektir.

Bkz:
Gizlilik Politikası
Teslimat Koşulları
İptal ve İade Koşulları

Başa dön