Hakkımızda

H A K K I M I Z D A

Alka Yayınevi, 2020 yılının şubat ayının sonunda Trabzon’da kuruldu.

Türk kültür, ilim ve irfanına katkı sağlamayı amaçlayan yayınevinin sloganı “Okumak ve düşünmek için…” şeklindedir.

Yayınevinin damgası; al rengin üzerine beyaz şekilde Türk yazısındaki (A)L ve A seslerini veren iki harfin yan yana getirilmesiyle oluşmuştur.

Alka, eski Türk damgalarıyla 3 harfle şöyle yazılmaktadır:

Yayınevinin damgasında ilk harf ile son harf bulunmakta, bu ikisinin görüntü itibarıyla birleşimi de diğer damgayı andırmaktadır. Denilebilir ki tasarımla birlikte bir “Alka” yazımı ortaya konmaya çalışılmıştır.

Arka plan olarak seçilen al rengi ise Türk milletince kutsal renklerden biridir.

Kişi adı olarak da kullanılan alka kelimesi, isim köklü olarak “al, kırmızı” rengine karşılık geldiği gibi “dua” manası da taşımaktadır. Fiil köklü alka- ise “methetmek, övmek, dua etmek” anlamına gelir. [1] Günümüzdeki alkış kelimesi de buradan türemiştir.

Alka- fiiline Eski Uygur belgelerinde “övmek” anlamında rastlamak mümkündür. Alkışa dönüşmüş biçimi ise Eski Anadolu Türkçesi döneminde “alkış, alkış etmek” biçiminde “dua” manasıyla kullanılmıştır ve bugünkü ağızlarda yaşamaktadır. [2]

Alka ismi ayrıca Hüseyin Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü romanında bir Uygur karaktere verilen adla hayat bulmuştur.

[1] Eski Türkçe Sözlük, Prof. Dr. Fuzuli Bayat, Dr. Minara Esen Aliyeva
[2] En Eski Türkçenin İzlerinde, Prof. Dr. Doğan Aksan

Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında da yükseltmek, gelecek nesillere sağlam,
değişmez ve olumlu bir karakter vermek lazımdır.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Videoyu oynat

Alka Yayınevi, birçok türden eserleri Türk yayın hayatına kazandırmayı ve onları ölümsüzleştirmeyi hedefleyen bir yayınevidir. Bu sebeple okuyucuya doğru bilgiyi ve kaliteli nitelikli içeriği sunabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Yazarlar, Alka Yayınevi aracılığıyla yayımlamayı düşündükleri eserlerin dosyalarını tarafımıza ulaştırırlar. Eser, yayın kurulumuz tarafından incelenir ve onay ya da ret yanıtı yazara iletilir.

Basılmasına karar verilen eserle ilgili yazarla yapılan sözleşmenin ardından eser yayıma hazırlanma sürecine girer. Burada tekrardan yayın kurulumuzca eserin incelemesi, düzeltmeleri yapılır ve yayıma hazır hâle getirilir.

Tasarım ekibimiz tarafından eserin iç sayfaları ve kapağı tasarlanır. Ardından onay için yazara gönderilir. Yazar, basıma onay verdikten sonra çalışma matbaaya gönderilir. (Bu arada tüm yazışmalar elektronik ortamdan yapılır. Onay da aynı şekilde yazarla elektronik posta üzerinden kurulan iletişim sonucu yazılı olarak alınır.)

Alka Yayınevi, Türkiye genelinde kitap baskısı konusunda tecrübeli ve kaliteli matbaa(lar) ile çalışmaktadır. Okurlarına en kaliteli okuma konforunu sunmayı amaçlayan yayınevimiz, okurlar açısından gözü yormayacak renk tonunda ve kaliteli kâğıtlarla baskının yapılmasını sağlar.

Matbaadan teslim alınan eser, Alka Yayınevi’nin anlaştığı dağıtıcı firmalar aracılığıyla Türkiye’nin önde gelen kitap satış sitelerinde ve talebi hâlinde tüm Türkiye’deki kitabevlerinde satışa konulur.

Bundan sonra eserin ve yazarın tanıtıma dair faaliyetler yürütülür. Alka Yayınevi, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli tanıtım tasarımlarını çeşitli mecralar aracılığıyla okurlara ulaştırır. E-bülten, medya organları da dâhil edilerek fotoğraf, yazı ve görüntüler hazırlanarak hem çalışmalar hem de yazarlar kamuoyuna tanıtılır ve daha fazla kişiye ulaşmak hedeflenir.

Ayrıca sanal ya da gerçek kitap fuarları, konferanslar ve çeşitli organizasyonlara katılımla birlikte eserler teşhir edilir, yazarlar imza günleriyle birlikte okuyucusuyla buluşturulur.

Siz de bu ayrıcalıklardan faydalanmak için bizimle iletişime geçin:

Yazarlık başvurusu için tıklayın:

Her türlü bilgi, iletişim için ise bilgi@alkayayinevi.com adresine e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yeni eserlerimiz, katıldığımız fuarlardan ve tüm gelişmelerimizden haberdar olmak için abone olun.

Başa dön